Historik

Mitt i hjärtat av Nya Folkets Hus.

Mötesplatsen PRISMA Ekonomiska förening registrerades som eget bolag 1 mars 2004, efter att varit ett EU-projekt i 3 år och ligger i Karlskogas Folkets Hus. Prismas restaurang är placerad i den anrika ”Terrassen” med tillhörande lokaler ’Balkongen’ och ’Utsikten’ i Folkets Hus. Folkets hus byggdes upp 1953 och har överlevt alla förändringar och visar upp sin ursprungliga charm. Dagens gäster berättar fortfarande om sitt första möte med ”Terrassen” och att det ser ut precis som då.

Rädda Prisma
Från början drev Kvinnohuset och Rädda Barnen Prisma som ett integrering projekt för invandrarkvinnor. Dit kom invandrarkvinnorna med sina barn. De sydde, sålde och pengarna skänktes till välgörande ändamål. Verksamheten hotades och ”Operation rädda Prisma” inleddes. Tillsammans med Vuxenskolan, Kvinnohuset, CLL, AF och Rädda Barnen fick de igång Prisma som ett växtkraft Mål3 –projekt 1 mars 2001. Inriktningen blev matlagning och sömnad. Fyra svenska kvinnor och fyra invandrarkvinnor plus praktikanter deltog.

Det mångkulturella samarbetet utvecklades så småningom allt mer. Restaurangen i Folkets hus stod tom och Prisma fick bland annat möjlighet att utveckla verksamheten där. De två första anställdes ”på riktigt”. och omsatte 5 miljoner under 3 år. Verksamheten bestod av ett café och enklare restaurangverksamhet. Projektet utvecklas senare till ett socialt företag och idag står Prisma på egna ben.

Verksamheten idag består av en väletablerad lunchrestaurang, en cateringverksamhet samt en syateljé. Det finns 10-15 arbetsträningsplatser och Jobb- och utvecklingsgaranti, samt övriga praktikplatser. Genom avtal med Samordningsförbundet Finsam, Karlskoga Kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan Prisma regelbundet ta emot personer för praktik och rehabilitering och det ger en tryggare ekonomi till företaget.
Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering och praktik.
Prisma har idag sammanlagt 11 personer anställda i kök, café och syateljé.
Prismas styrelse
Prismas styrelse är ideellt arbetande och består av:
Monica Näsman – ordförande, Fredrik Strömlund, Anita Österberg, Eva Jansson, Henrik Seiver och Rita Fuchs

Affärsidé

rehabilitering, arbetsträning och praktisk handledning

I och med att det är en mångkulturell arbetsplats, arbetar Prisma med att överbrygga skillnader och fokuserar på det som förenar. Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering, arbetsträning och praktisk handledning. Målet är att hjälpa människor tillbaka till anställning. Målgruppen är människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Eftersom Prisma är ett socialt företag jobbar de mycket med delaktighet och självbestämmande. Alla ställer upp och hjälps åt, och alla är på sätt och vis handledare när det kommer nya praktikanter. Det är det som är det underbara med Prisma och verksamheten har betytt väldigt mycket för många människor. Det fantastiska med Prisma är att alla där tillsammans gör det till vad det är.